Керування розробкою програмного забезпечення

Пропонуємо вашій увазі кілька статей на тему керування розробкою програмного забезпечення

Оформлення документів у MS Word

При оформленні документів у MS Word скористайтесь будь ласка можливостями даної програми, що описані у статті «Как грамотно оформить текстовый документ в Word-е» або у іншій статті «Как оформить текст научного исследования».

Документування коду програми

Пропонуємо вашій увазі статті щодо способів і засобів документування програмного коду:

Для написання файлу довідки до програми можна скористатись типовим CHM-файлом

Відношення між класами та діаграми UML

Діаграма класів UML дозволяє позначати відносини між класами і їх екземплярами. Для чого вони потрібні? Вони потрібні, наприклад, для моделювання прикладної області. Але як відносини відбиваються в програмному коді? Дане невелике дослідження намагається відповісти на це питання — показати ці відносини в коді.

Вікіпідручник з об’єктно-орієнтованого програмування

Підручник з об’єктно-орієнтованого програмування доступний на сайті wikibooks.org.

У підручнику розглянуто:

 1. Общие замечания
 2. Контроль во время компиляции и во время выполнения
 3. Чисто объектно-ориентированные и гибридные языки
 4. Простая объектная модель и ссылочно-объектная модель
 5. Классы, объекты и ссылки
 6. Мусорная корзина
 7. Определение новых классов
 8. Создание и уничтожение объектов
 9. Инкапсуляция (Private и Public)
 10. Файлы, модули и пакеты
 11. Методы/данные класса и объекта класса
 12. Классы и наследование
 13. Предок всех классов
 14. Доступ к методам базового класса
 15. Совместимость подтипов
 16. Позднее связывание (и полиморфизм)
 17. Абстрактные методы и классы
 18. Множественное наследование и интерфейсы
 19. Другие свойства
 20. Стандарты
 21. Заключение: Языки и программное окружение

Клас-контейнер для множини екземплярів певного класу

Для виконання курсового проекту необхідно розробити щонайменше два класи: клас для окремих елементів і клас -колекцію (клас-контейнер).

У даному прикладі класи виконують такі функції:

1) Garage — клас-контейнер, що містить масив елементів (машин — екземплярів класу Car), його функції — додавати «машини» до внутрішнього масиву (carArray), видаляти машини з масиву, здійснювати пошук машин в масиві за певними ознаками тощо;

2) Car  — клас окремих елементів (у даному випадку — машин), його функції — зберігати і забезпечувати коректність даних про певну машину (марка та швидкість — string marka; int speed).

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Collections;
 
namespace ConsoleApplication1
{
    public class Garage:IEnumerable
    {
        public string machina;
        public int sp;
        protected int size;
        protected int index;
        public Car[] carArray;
        public Garage(int size)
        {
            carArray = new Car[size];
        }
        public void AddCar(int index, string machina, int sp)
        {
            carArray[index] = new Car(machina, sp);
        }
 
        #region Члены IEnumerable
 
        public IEnumerator GetEnumerator()
        {
            return carArray.GetEnumerator();
        }
 
        #endregion
 
       
    }
    public class Car  
    {
        protected string marka;
        protected int speed;         
        public Car(string marka, int speed)
        {
            this.marka = marka;
            this.speed = speed;
        }
 
        
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Введите количество машин в гараже: ");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Garage x1 = new Garage(n);
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write("Марка машин: ");
                string machina = Console.ReadLine();
                Console.Write("Скорость машины: ");
                int sp = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                x1.AddCar(i, machina, sp);
            }
 
            Console.WriteLine("\n");
            Console.WriteLine("Просмотр машин в гараже");
            foreach (Car с in x1)
            {
                Console.WriteLine("Марка {0} в гараже и ее скорость {1}", x1.machina, x1.sp);
            }
        }
 
    }
}

Докладніше можна прочитати на форумі.